Arya Samaj Trust Kapurthala


Capacity of Plant: 7.984 KW

Name: Arya Samaj Trust Kapurthala

Address: Old Dana Mandi, Kapurthala
District: Kapurthala